Ulice na slovo j, Bjelovar

JAKOVA GOTOVCA
JANKA DRAŠKOVIĆA
JEZERSKA
JOHANA SEBASTIJANA BAC
JOSIPA FILIPOVIĆA
JOSIPA JELAČIĆA
JOSIPA JURIJA STROSSMA
JOSIPA KOZARCA
JOSIPA MATAČIĆA
JOSIPA PUPAČIĆA
JOZE KLJAKOVIĆA
JULIJA MAKANCA
JULIJA TOMIĆA
JUNIJA PALMOTIĆA
JURE KAŠTELANA
JURJA DALMATINCA
JURJA HAULIKA 
JURJA ŠUTEJA