Ulice na slovo p, Bjelovar

PATERA S. BANIĆA
PAVLA RADIĆA
PAVLEKA MIŠKINE
PERE BIŠKUPA-VENE
PETRA HEKTOROVIĆA
PETRA PRERADOVIĆA 
PETRA ZORANIĆA
PETRA ZRINSKOG 
PLAVNIČKA ULICA
PODRAVSKA
POLJANA DR. F. TUĐMANA
PROF. DRAGUTINA GRGANI